Search Results

14 Results found | Search again


Håkan Anderson, Breven (The Letters)

Albert Bonniers förlag,  2004. ISBN: 9100102822

Reviewed by Stig Olsson in SBR 2005:2

▸Read Review


Lena Andersson, Du är alltså svensk? En triptyk (But You Are Swedish, Aren't You? A Triptych)

Natur och Kultur,  2004. ISBN: 9127098990

Reviewed by C Claire Thomson in SBR 2005:2

▸Read Review


Kjell Espmark, Béla Bartók mot Tredje Riket (Béla Bartók vs. the Third Reich)

Norstedts,  2004. ISBN: 9113013548

Reviewed by Tuva Tod in SBR 2005:2

▸Read Review


Monika Fagerholm, Den amerikanska flickan (The American Girl)

Söderströms,  2004. ISBN: 9515222133

Reviewed by Tom Geddes in SBR 2005:2

▸Read Review


Katarina Frostenson, Karkas fem linjer (Karkas Five Lines)

Wahlström & Widstrand,  2004. ISBN: 9146210822

Reviewed by Frank Perry in SBR 2005:2

▸Read Review


Zinaida Lindén, I väntan på en jordbävning (Waiting for an Earthquake)

Söderströms,  2004. ISBN: 9515221870

Reviewed by Anne Stauss in SBR 2005:2

▸Read Review


Sven Lindqvist, Terra Nullius: En resa genom ingens land (Terra Nullius: A Journey through No-One's Land)

Albert Bonniers förlag,  2005. ISBN: 91000105996

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:2

▸Read Review


Bengt Ohlsson, Gregorius

Albert Bonniers förlag,  2004. ISBN: 9100104442

Reviewed by Neil Smith in SBR 2005:2

▸Read Review


Anna-Karin Palm, Herrgården (The Manor House)

Albert Bonniers förlag,  2005. ISBN: 9100105279

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:2

▸Read Review


Zvonimir Popović, Våt sand (Wet Sand)

Natur och Kultur,  2005. ISBN: 9127107469

Reviewed by Henning Koch in SBR 2005:2

▸Read Review


Steve Sem-Sandberg, Härifrån till allmänningen (From Here to the Common)

Albert Bonniers förlag,  2005. ISBN: 9100103799

Reviewed by Anna Paterson in SBR 2005:2

▸Read Review


Birgitta Stenberg, Alla vilda (All Wild)

Norstedts,  2004. ISBN: 9113012924

Reviewed by Henning Koch in SBR 2005:2

▸Read Review


Jerker Virdborg, Försvinnarna: en efterforskning (The Disappearers: An Investigation)

Norstedts,  2005. ISBN: 9113013823

Reviewed by Sarah Death in SBR 2005:2

▸Read Review


Kjell Westö, Lang

Harvill,  2005. ISBN: 1843431483

Reviewed by Eric Dickens in SBR 2005:2

▸Read Review


Current Issue: 2018:1

Issue 2018-1

Copyright © 2018 Swedish Book Review | Contact Details | Web Design by Intexta